Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Universitetit Hosei në Japoni, është hapur thirrja për aplikim për bursë për mobilitet, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Universitetin Hosei, Japoni.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin bashkangjitur: