Në kuadër të Programit Erasmus+ KA107, (Projekti Nr. 2020-1-IT02-KA107-078721), hapet thirrja për mobilitet për mësimdhënie për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali.

Aplikimet janë të hapura deri më 15 shtator 2022. Informacionin në lidhje me kriteret e mobilitetit, dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin më poshtë: