Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Universiteti i Arteve me mbështetjen e Bashkise Durrës nën serinë e aktiviteteve “Festa e Detit” organizon Kala dhe Sukulptura prej Rëre.

Aktiviteti do të kryhet në datë 8 Maj 2022 te Konvaleshenca, Stacioni Plepa, Plazh Durrës.

Shënim: Për të gjithë studentët pa mjet transporti, duhet të regjistrohen (e-mail) në info@fau.edu.al, brenda datës 6 Maj 2022, ora 16:00, për t’u nisur me autobus në orën 09:00 pranë Fakultetit të Arkitekturës.