organigrama

Organet drejtuese të FAU

  • Asambleja e personelit akademik
  • Dekanati (Dekani, Zv. Dekanët, Administratori, Drejtuesit e Departamenteve)
  • Departamenti i Arkitekturës
  • Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës
  • Departamenti i Urbanistikës