• Edlira Melo – Administrator i FAU – Kontakt: medlira@yahoo.com
  • Erisa Dhimitri – Sekretare e Dekanit, Përgjegjese e Personelit – Kontakt: erisa.dhimitri@fau.edu.al
  • Valentina Hoxha – Kryesekretare Mësimore – Kontakt: valentina.hoxha@fau.edu.al
  • Selime Peci – Sekretare Mësimore
  • Fjora Cane – Sekretare Mësimore
  • Ardiana Dervishi – Pergjegjëse e Deges se Finances – Kontakt: ardiana.dervishi@fau.edu.al
  • Kristina Hyka – Specialiste Finance
  • Eni Goxhaj – Administrator i Rrjetit Kompjuterik-Kontakt: eni.goxhaj@fau.edu.al
  • Eni Masha – Ndihmës Akademik
  • Erlinda Ruci – Ndihmës Akademik