• 51 vite aktivitet në formimin e brezave të arkitektëve dhe urbanistëve shqiptarë
  • mbi 1600 të diplomuar deri më sot
  • 109 të diplomuar në vitin akademik 2014-2015
  • mbi 1500 studentë ndjekin studimet sot në programin e studimeve master shkencor
  • 210 studentë janë pranuar për here të pare në vitin akademik 2015-2016
  • 120 pedagogë japin mësim në auditoret e FAU në programet master shkencor dhe ato të doktoraturës