Adresa: 
Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Rruga “Muhamet Gjollesha”, 54 Tiranë

Tel. / Fax.: 042229045
Email: info@fau.edu.al