Ftesë për pjesëmarrje në Workshop | FAU UPT
Faculty of Architecture and Urbanism
Polytechnic University of Tirana

FAU në bashkëpunim me Universitetin e Pescares (Itali) dhe me Universitetin e Bogota-s në Kolumbi, oganizojnë një workshop nga dt.3-8 Tetor 2021. Nga FAU kërkohen edhe  3 studentë pjesëmarrës, të cilët do ta ndjekin workshopin online dhe do të marrin  pjesë në përgatitjen e produktit final të tij.
Studentët duhet të dinë gjuhën italiane dhe të kenë mbaruar vitin e 4  Urbanistikë. Workshopi ka për qellim rigjenerimin e pejsazhit rural në disa komuna te Italisë, në zonën nga Pescara në Foggia. Për më shumë informacion mund të lexoni njoftimin në abstraktin bashkalidhur.
Deadline për aplikime 27 shtator 2021.
Për të shprehur dëshirën për pjesëmarrje shkruani në:  loretacapeli@hotmail.com

Me një traditë tashmë  5-vjeçare FAU vijon rolin e tij në fushën e Trashëgimisë Kulturore, duke ofruar programin e studimit Master Profesional në RESTAURIM MONUMENTESH KULTURE. Ky program përmes kurrikulës mësimore dhe stafit akademik të angazhuar sintetizon eksperiencën e profesionistëve vendas dhe atyre të huaj për të sjellë të vetmin program në Shqipëri, që synon të formojë gjeneratën e re të restauratorëve të së nesërmes. Ftohen të gjthë profesionistët në fushën e arkitekturës dhe ndërtimit që duan të specializohen në ruajtjen e trashëgimisë së mjedisit të ndërtuar, të aplikojnë pranë sekretarisë mësimore të FAU, brenda datës 18 TETOR. 

Masteri zhvillohet në bashkëpunim me @Ministria e Kulturës – Instituti i Monumenteve të Kulturës , @Akademia e Studimeve Albanologjike dhe universitetet ndërkombetare partnere të UPT. 

Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen https://fau.edu.al/aplikimet-ne-programin-master…/… ose të na kontaktoni në adresën elektronike: FAUrestaurimi@hotmail.com 

Të dashur student,
për t’ju ndihmuar jeni të lutur të kryeni tarifën e shkollimit apo dhe krediteve sipas kushteve përkatese. Pavarësisht njoftimeve të mëparshme, do të vijohet me kryerjen e pagesave. Kjo pagesë duhet të jetë kryer para hyrjes në provim në sezonin Vjeshtë 2021. Pra duhet të keni dorëzuar sa më parë mandatin e pagesës, në mënyrë që të reflektohet emri i studentit në fletën e provimit. Cdo vonesë përtej datës së provimit përbën shkelje.

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E KONKURSIT NË FAKULTETIN E ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS (FAU)


Për kandidatët që kanë aplikuar për:
-Transferim studimesh
-Program i dytë studimi
-Trojet (Kosovë, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Preshevë, Bujanovë, Medvegjë)
-Shtetas të huaj
në programet e studimit:
• Master Shkencor në Arkitekturë (profili Arkitekt)
• Master Shkencor në Arkitekturë (profili Urbanist)
• Bachelor në Arkitekturë Interieri e Dizajn
Konkursi i pranimit zhvillohet në datën 16 Shtator 2021 në sallën Aula Magna, FAU, Tiranë.
Pjesëmarrësit në konkurs, ata që paraprakisht kanë bërë rregjistrimin për konkurs, duhet të paraqiten ora 11:00 për të filluar procedurën e hyrjes për në sallën ku do të zhvillohet Konkursi.
Pjesëmarrësit në Konkurs duhet të kënë më vete mjet identifikimi (Kartë Identiteti ose Pasaportë)
Pjesëmarrësit në Konkurs nuk duhet të kenë me vete telefon apo mjete të tjera elektronike.
Pjesëmarrësit në Konkurs duhet të jenë të pajisur me maskë, në respekt të rregullave AntiCovid.
Pjesëmarrësit në konkurs nuk kanë nevojë të marrin me vete, asnjë mjet për të shkruar.

Faculty of Architecture and Urbanism
Polytechnic University of Tirana
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency