Të gjithë aplikantët të cilet kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore.

Regjistrimi  pranë sekretarisë mesimore, do të kryhet në datat:

Aplikantët me transferim: 07.10.2022 – 11.10.2022 nga ora  800 – 1700
Aplikantët nga trojet: 26.09.2022 – 03.10.2022 nga ora  800 – 1700