Në FAU sot u prezantua Biblioteka AKPT.
Për studentët dhe stafin akademik, AKPT ofron mundësinë e përdorimit të fondit të librave të Arkitekturës dhe Urbanistikës.
Klikoni në link më poshtë për tu regjistruar:
http://planifikimi.gov.al/index.php?id=928