Viti akademik 2017-2018

Kuota të propozuara:

 • Studentë brenda vendit: 40
 • Shtetas të huaj: 2
 • Rep. e Kosovës, Maqedoni, Mali i Zi, Preshevë, Bujanovc, Medvegjë: 8

Viti akademik 2016-2017

Kuota të propozuara:

 • Studentë brenda vendit: 40
 • Shtetas të huaj: 2
 • Kosova: 2
 • Maqedonia: 2
 • Mali i Zi: 1
 • Preshevë: 1
 • Bujanovc: 1
 • Medvegjë: 1

Mund të aplikojnë:

 • Studentët që kanë një diplomë 5 vjeçare në Arkitekturë / Urbanistikë
 • Studentët që kanë një Master (profesional ose shkencor) apo diplomë 5 vjeçare në Inxhinieri Ndërtimi
 • Studentët që kanë një Bachelor në Arkitekturë

Aplikimet mund të kryhen pranë sekretarisë mësimore në FAU në datat 31 Tetor – 07 Nentor 2016. Dokumentacioni i nevojshëm është:

 • Kërkesë për regjistrim
 • CV e kandidatit
 • Diploma dhe lista e notave bachelor / master (kopje e noterizuar)

Info

Për info të mëtejshme mund të paraqiteni në FAU apo të na kontaktoni me email në info@fau.edu.al