Në datat 17 – 18 Maj 2022, ora 14:00 te Aula Magna, do të zhvillohet trajnimi për shkrimin e CV dhe letrës së motivimit sipas standarteve ndërkombëtare.
Trajnimi do të zhvillohet nga Zyra e Karrierës, Bashkia Tiranë.

Axhenda e trajnimit: