Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Urbanistikës, kërkon të punësojë 1 (një) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Lektor i cili do të angazhohet për lëndët:

a) Lektor në lëndën “Analizë qyteti dhe territori”

b) Asistent-lektor në lëndën “Urbanistikë 2”

Me shume informacion gjeni:

FAU,FIM-Njoftim per vende te lira