Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Restaurimit dheTeknologjisë së Arkitekturës kërkon të punësojë 1 (një) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Lektor” për lëndën“Elemente ndërtese.

FAU- Njoftim për shpallje konkursi publik