Studentet e interesuar per te aplikuar per mobilitetet Erasmus ne Universitetin e ACoruna, Spanje dhe Universitetin Chieti-Pescara, Itali, ftohen ne nje takim informativ me kordinatorin e projektit, diten e marte dt. 11 Maj 2021, ora 12.00. Takimi do ju ndihmoje per te njohur programet e studimit te fakulteteve prites dhe menyren se si do te plotesoni dokumentin “Learning Agreement”, te nevojshem per aplikim. Per te marre pjese ne takim klikoni ne linkun:

https://us02web.zoom.us/j/9604031100