Ne datën 23 Dhjetor 2019 ne FAU u zhvillua mbrojtja e disertacioneve për fitimin e gradës shkencore Doktor i kandidateve:

OGRI MANE – Universiteti i Tiranes

ROZAFA BASHA – Universiteti i Prishtinës, Kosove

NURAN SALIU – Universiteti i Tetovës, Maqedonia e Veriut

Kandidatet nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut prezantuan me sukses punimet e tyre shkencore ne kuadrin e Shkollës se Doktoraturës ne Arkitekture dhe Urbanistike te FAU. Punimet u vlerësuan nga juria dhe pjesëmarrësit ne këtë aktivitet për cilësinë e lartë.

Vlerësimi u realizua nga profesor përfaqësues te katër universiteteve:

  • Prof. Andrea Maliqari Rektor i UPT, Prof. Florian Nepravishta Dekan i FAU, Prof. Asoc. Armand Vokshi Pergjegjesi i DU, FAU, Prof. Asoc. Akli Fundo Zv. Rektor i UPT
  • Prof. Abdullah Zejnullahu, Dekan i Fakultetit te Ndërtimtarisë, Prof. Fevzi Berisha Dekan i Fakultetit te Arkitektures dhe Prof. Violeta Nushi Prodekane e Fakultetit te Arkitekturës te Universitetit te Prishtinës
  • Prof. Asoc. Kujtim Elezi, Universiteti i Tetoves, Maqedonia e Veriut
  • Prof. Asoc. Iris Pojani, Universiteti i Tiranes

OGRI MANE 
Prezantim i disertacionit me temë:
ANALIZA E FENOMENIT TË DENSIFIKIMIT TË NDËRTIMEVE URBANE NË QYTETI E TIRANËS. TIRANA QYTET KOMPAKT

O 2 O 9 O 13

O 20

ROZAFA BASHA
Prezantim i disertacionit me temë:
HAPËSIRAT PUBLIKE PËR TË GJITHË – RASTET STUDIMORE PRISHTINË DHE PRIZREN

R 2

R 3 R 4 R 5

NURAN SALIU
Prezantim i disertacionit me temë:
METODA AUTOMATIKE NË PROJEKTIM ME APLIKIM NË PROJEKTIMIN E SPITALEVE

1 2 3 4 6 7 8 9