Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit Politeknik të Tiranës me kompaninë Deloitte, njoftojmë disa mundësi për internshipe/ punësim dhe karrierë në Deloitte Albania dhe Deloitte Digital.

Oferta e punësimit vlen për studentët e sapodiplomuar ose alumni.

Për më tepër informacion rreth afateve kohore dhe mënyrës së aplikimit klikoni këtu.

Studentët janë të ftuar të zbulojnë mundësi të tjera karriere në Deloitte (fusha të tjera) duke klikuar në linkun https://deloi.tt/3A7OY1J ose duke ndjekur rrjetet sociale. Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën: zyraekarrieres@upt.al dhe alrecruiting@deloittece.com brenda afateve të përcaktuara në njoftime.