NJOFTIM –  Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +

University of Applied Sciences In Nysa, Poland

 Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Applied Sciences In Nysa, Poland

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

 Thirrje per aplikim UPT- Nysa Poland

Afati i dorëzimit të dokumentave është 15 Dhjetor 2020, ora 13.00.