Njoftohen të gjithë studentët përsëritës në lëndën Studio Arkitekture 2 se dorëzimi dhe mbrojtja e projekteve do të zhvillohet:

09 Mars 2021 Ora 9.00


Dorëzimi do të kryhet në Google Classroom
Klasa mund te aksesohet permes kodit 
x53pdwm

Modalitetet e dorezimit jane te sqaruara ne Google Classroom
Suksese!