• Agjencia Kombëtare e Bregdetit
 • Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
 • Ambasada e Francës në Tiranë
 • Ambasada Gjermane në Tiranë
 • Ambasada e Spanjës në Tiranë
 • Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit
 • Bashkia Berat
 • Bashkia Korçe
 • Bashkia Shkodër
 • Bashkia Tiranë
 • Bashkia Vlorë
 • CHWB – Albania
 • Enti Kombëtar i Banesave
 • Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Paaftesisë
 • Instituti Arkeologjik
 • Instituti i Monumenteve të Kulturës
 • Shoqata e Arkitektëve të Shqipërisë
 • Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë
 • Universiteti Bujqësor i Tiranës
 • Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
 • Ministria e Kulturës
 • Ministria e Turizmit dhe Mjedisit