• Anhalt University, Gjermani
   • Eastern Mediterranean University, RTQV
   • ENPC Paris, Francë
   • ENSA Montpellier, Francë
   • ENSA Normandie, Rouen, Francë
   • ESTP Paris, Francë
   • “Gh. Asachi” Technical University of Iasi, Rumani
   • HEPIA Geneve, Zvicër
   • Istanbul Technical University, Turqi
   • Louisiana State University, SHBA
   • Ondokuz Mayis Universitesi, Turqi
   • Piraeus University of Applied Sciences, Faculty of Engineering (FENG), Greqi
   • Politecnico di Bari, Itali
   • Politecnico di Milano, Itali
   • Politecnico di Torino, Itali
   • Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Maqedoni
   • The Bartlett School of Architecture, Mbreteria e Bashkuar
   • Università degli studi di Firenze, Itali
   • Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Itali
   • Universitat de València, Spanjë
   • Università di Roma “Sapienza”, Itali
   • Università IUAV di Venezia, Itali
   • Universiteti i Prishtinës, FNA, Kosovë
   • Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni
   • Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Bosnje Hercegovinë
   • Univerzitet u Beogradu, Serbi
   • Univerzitet u Novom Sadu, Serbi
   • Univerzitet u Sarajevu, Bosnje Hercegovinë
   • University of Ljubljana, Slloveni
   • University of Pécs, Hungari
   • University for Business and Technology (UBT), Kosovë
   • Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,Aversa,  Itali
   • Università G. d’Annunzio,Pescara, Itali
   • University of Applied Sciences in Nysa, Poland
   • University of Oreadea, Rumani
   • Xi’an University of Architecture and Technology (XAUAT), R.P. e Kinës