• Bashkia Gjakovë, Kosovë
 • Eastern Mediterranean University, RTQV
 • ENPC Paris, Francë
 • ENSA Montpellier, Francë
 • ENSA Normandie, Rouen, Francë
 • ESTP Paris, Francë
 • HEPIA Geneve, Zvicër
 • Istanbul Technical University, Turqi
 • Louisiana State University, SHBA
 • Ondokuz Mayis Universitesi, Turqi
 • Politecnico di Bari, Itali
 • Politecnico di Torino, Itali
 • Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Maqedoni
 • The Bartlett School of Architecture, Mbreteria e Bashkuar
 • Universita degli studi di Firenze, Itali
 • Universita degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Itali
 • Universitat de València, Spanjë
 • Universita di Roma “Sapienza”, Itali
 • Universita IUAV di Venezia, Itali
 • Universiteti i Prishtinës, FNA, Kosovë
 • Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni
 • Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Bosnje Hercegovinë
 • Univerzitet u Beogradu, Serbi
 • Univerzitet u Novom Sadu, Serbi
 • Univerzitet u Sarajevu, Bosnje Hercegovinë
 • University of Ljubljana, Slloveni
 • University of Pécs, Hungari
 • University for Business and Technology (UBT), Kosovë