data: 20.11.2023 | ora: 17:00
Piramida e Tiranës | KUBI U9
Blv. Dëshmorët e Kombit

Panele me profesionistë të fushës, arkitekte dhe arkitektë të kryeqytetit, do të ndajnë me ne mendimet dhe përvojat e tyre lidhur me rolin e gruas në arkitekturën shqiptare sot, sfidat dhe veshtirësitë që paraqet profesioni.