Të dashur maturantë!

Vazhdojnë me sukses regjistrimet ne degët e studimit qe ofron FAU!

Vende e lira të mbetura për secilin program studimi deri sot në date 11 Shtator, janë si më poshtë:

  1. Program i integruar studimi, MSc. në Arkitekturë-profili Arkitekt (24 kuota)
  2. Program i integruar studimi, MSc. në Arkitekturë-profili Urbanist (28 kuota)
  3. Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (25 Kuota)

FAU ju bën thirrje kandidateve për të qenë të kujdesshëm ne ndjekjen e listës ne Portalin U-ALBANIA!

Regjistrimet pranë sekretarisë se FAU për Raundin e Pare vazhdojnë dhe nesër date 12 Shtator.

Ne datën 13 Shtator, 2018 kandidatët që do të dëshironin të regjistrohen në FAU mund të bëjnë ç’regjistrimin e bërë me parë në IAL të ndryshme, për t’u regjistruar në vendet vakante në degët që ofron FAU.

Ju urojme suksese!