• Viti Akademik 2016 – 2017
 • 19 Tetor 2016 – Lumturimi i Nënë Terezës
 • 20 Tetor 2016 – Fillimi i vitit akademik
 • 28, 29 Nëntor 2016 – Festat e Pavarësisë dhe Çlirimit
 • 08 Dhjetor 2016 – Dita Kombëtare e Rinisë
 • 24.12.2016 – 06.01.2017 – Pushimet e fundvitit
 • 10 Shkurt 2017 – Përfundimi i Semestrit të parë
 • 13.02.2017 – 10.03.2017 – Sesioni i provimeve të dimrit
 • 13.03.2017 – 31.03.2017 – Sesioni i mbrojtjes së diplomave
 • 13 Mars 2017 – Fillimi i Semestrit të dytë
 • 14 Mars 2017 – Dita e Verës
 • 22 Mars 2017 – Festa e Sulltan Novruzit
 • 16 Prill 2017 – Festa e Pashkëve Katolike dhe Pashkëve Ortodokse
 • 01 Maj 2017 – Dita e Punëtorëve
 • 16 Qershor 2017 – Përfundimi i Semestrit të dytë
 • 19.06.2017 – 14.07.2017 – Sesioni i provimeve të verës
 • 26 Qershor 2017 – Festa e Fiter Bajramit
 • 14.07.2017 – 25.07.2017 – Sesioni i mbrojtjes së diplomave
 • 02 Shtator 2017 – Festa e Kurban Bajramit
 • 08.09.2017 – 22.09.2016 – Sesioni i provimeve të vjeshtës
 • 25.09.2017 – 13.10.2017 – Sesioni i mbrojtjes së diplomave
 • Viti Akademik 2015 – 2016
 • 12 Tetor 2015 – Fillimi i vitit akademik
 • 19 Tetor 2015 – Lumturimi i Nënë Terezës
 • 28, 29 Nëntor 2015 – Festat e Pavarësisë dhe Çlirimit
 • 08 Dhjetor 2015 – Dita Kombëtare e Rinisë
 • 21.12.2015 – 03.01.2016 – Pushimet e fundvitit
 • 01.02.2016 – 27.02.2016 – Sesioni i provimeve të dimrit
 • 29 Shkurt 2016 – Fillimi i Semestrit të dytë
 • 14 Mars 2016 – Dita e Verës
 • 22 Mars 2016 – Festa e Sulltan Novruzit
 • 27 Mars 2016 – Festa e Pashkëve Katolike
 • 01 Maj 2016 – Festa e Pashkëve Ortodokse, Dita e Punëtorëve
 • 06.06.2016 – 02.07.2016 – Sesioni i provimeve të verës
 • 08.09.2016 – 21.09.2016 – Sesioni i provimeve të vjeshtës