Shkarkoni në linkun e mëposhtëm orarin e provimeve për sesionin e vjeshtës 2016-2017 për programet e studimit Master i Shkencave në Arkitekturë, Profili Arkitekt dhe Urbanist:

Suksese!!!