Në kuadër të programit Erasmus+ dhe marrëveshjes KA1 biletarale, është hapur thirrja për aplikime për për mobilitete shtesë për stafin akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin Politeknik të Barit në Itali.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie

Kohëzgjatja e bursave:

 Shkëmbimi i stafit akademik për mësimdhënie- numri total i stafit për mësimdhënie:

4 staf (5 ditë secili + dy ditë udhëtim).

Fushat e studimit:

Arkitekture/Urbanistike

Dokumentat e nevojshme për aplikim për mësimdhënie për stafin akademik:

  • Formulari i aplikimit;
  • CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze);
  • Kopje e Pasaportës;
  • Një letër motivimi(në gjuhën angleze) ;
  • Diploma e nivelit të fundit të studimeve;
  • Certifikata e gjuhës së huaj(Niveli minimal i gjuhës angleze B2);
  • Vërtetim pune;
  • Aprovim nga Përgjegjësi i njësisë bazë ku aplikanti bën pjesë, në lidhje me planin e mobilitetit dhe periudhën, të parashikuara për tu kryer në Universitetin pritës*;
  • Letra konfirmuese nga Universiteti pritës;
  • Dokumenti i Mobility Agreement (“Staff Mobility for Teaching” or Staff Mobility for Training”) për stafin akademik në Universitetin pritës.

Afati i aplikimit shtyhet deri në Datën 07.06.2018

Për të shkarkuar formatin  e “Mobility Agreement”klikoni si më poshtë:

  http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Teaching_Mobility_Plan.pdf