IMG_5501

Departamenti i Arkitekturës

   Përgjegjës departamenti:

Dr. Denada Veizaj

   • Personel akademik efektiv i FAU: 21
   • Personel akademik efektiv i UPT: 18
   • Personel akademik me kontratë: 41
   • Laborantë: 1

Programet e Studimit:

     • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (180 ECTS)
     • Master Shkencor në Arkitekturë – Profili Arkitekt (program i integruar 5-vjeçar / 300 ECTS)
     • Doktoraturë në Arkitekturë dhe Urbanistikë

IMG_5707

Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës

   Përgjegjës departamenti:

Dr. Endrit Tuzi

   • Personel akademik efektiv i FAU: 8
   • Personel akademik me kontratë: 5
   • Laborantë: 1

Programet e Studimit:

     • Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture (60 ECTS)
     • Doktoraturë në Restaurim

Departamenti i Urbanistikës

        Përgjegjës departamenti:

Prof. As. Dr. Armand Vokshi

        • Personel akademik efektiv i FAU: 8
        • Personel akademik efektiv i UPT: 3
        • Personel akademik me kontratë: 6
        • Laborantë: 1

Programet e Studimit:

          • Master Shkencor në Arkitekturë – Profili Urbanist (program i integruar 5-vjeçar / 300 ECTS)
          • Doktoraturë në Arkitekturë dhe Urbanistikë

 

Qendra e Kërkimit Shkencor

             Përgjegjës i qendrës:

Prof. Dr. Agron Lufi

           • Personel akademik / kërkimor efektiv: 18