2008 – sot

 • 2017 – Under Pressure – Facts of socialist architecture in Albania

Ekspozite zhvilluar në Venecia në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Universita IUAV di Venezia

 • 2017 – Tirana Policentrike

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë

 • 2017 – Në rrugicat me kalldrëm

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Bashkinë Korçë

 • 2016 – Stacione – Një udhëtim arkitektonik

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës

 • 2016 – City and Territory: Reconsidering Archaeology and Architecture

Shkollë verore dhe konferencë ndërkombëtare e organizuar në Romë, në Bashkëpunim me Girne American University, Sapienza Universita di Roma, Mersin University, Alexandria University, Universita degli Studi Firenze

 • 2016 – Ditët e mjedisit – Gjakovë

Aktivitete në mbrojtje të mjedisit në bashkëpunim me Bashkinë Gjakovë

 • 2016 – Banesë sociale dhe ekologjike me efiçensë energjie – Korçë

Ekspozite dhe konkurs zhvilluar në bashkëpunim me Entin Kombëtar të Banesave

 • 2016 – Trashëgimi në rrënoja, rijetëzim i së harruarës

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës

 • 2015 – Ndërtesa të bardha – Arkitektura e spitaleve 1945-1990

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës

 • 2015 – Banesat e parafabrikuara – Histori me beton

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës

 • 2013 – Proces Urban

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Komunën Kashar

 • 2013 – Simboli i nje zone te re urbane

Konkurs projektimi zhvilluar në bashkëpunim me Komunën Kashar

 • 2013 – PIER Korça

Projekt për Rivitalizimin e Pazarit të Korçës zhvilluar në bashkëpunim me ESTP – Paris dhe Bashkinë e Korçës

 • 2012 – Orikos

Projekt për Parkun Arkeologjik dhe Natyror të Orikumit zhvilluar në bashkëpunim me HEPIA – Gjenevë

 • 2012 – Vizioni Mbi Tiranën

Studim mbi Polet e Zhvillimit Urban hartuar në kuadër të Planin e Përgjithshëm Vendor të Tiranës në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës

 • 2012 – PIR Tirana

Studim mbi Bulevardin dhe Lumin e Tiranës hartuar në kuadër të Planin e Përgjithshëm Vendor të Tiranës në bashkëpunim me ESTP – Paris dhe Bashkinë e Tiranës

 • 2011 – Arkitektët dhe inxhinierët italianë në Shqipëri

Konferencë ndërkombëtare e organizuar në bashkëpunim me Universita degli Studi di Firenze, Institutin e Monementeve të Kulturës dhe Shoqatën e Arkitektëve të Shqipërisë.

 • 2011 – PIR Berati

Projekt për Rivitalizimin e Qendrës së Beratit zhvilluar në bashkëpunim me ESTP – Paris dhe Bashkinë e Beratit

 • 2011- Tiranafields

Workshop dhe Shkollë Verore e fotografise së arkitekturës dhe peizazhit organizuar në bashkëpunim me Politecnico di Bari

 • 2009 – Waterfront Shkodra

Projekt për Rivitalizimin e Waterfrontit të Shkodrës zhvilluar në bashkëpunim me Universita degli studi di Firenze dhe Bashkinë e Shkodër

 • 2008 – 2009  IMCHCV

Program Studimi Master – “Instrumente dhe Metodologji në Konservimin dhe Valorizimin e Trashëgimisë Kulturore” realizuar në bashkëpunim me Universita degli studi di Urbino “Carlo Bo” – Itali, Universita degli studi di Roma “La Sapienza” – Itali, UNIADRION, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru – Bosnje Hercegovinë, Univerzitet u Sarajevu – Bosnje Hercegovinë, Univerzitet u Novom Sadu – Serbi