Projekte të përbashkëta të realizuara në periudhën 2008 – 2017

>>> 2017

 • Unë restauroj

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Bashkinë Korçë

Ekspozite zhvilluar në Venecia në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Universita IUAV di Venezia

 • Tirana Policentrike

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë

 • Design Code in the Albanian Alps

Workshop i zhvilluar në bashkëpunim me GIZ, Universitetin e Kasselit (Gjermani) dhe Universitetin e Shkodrës

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Bashkinë Korçë

Workshop dhe ekspozitë e zhvilluar për projektimin e qendrës së informimit Aarhus në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, UNDP Albania dhe Gef.

>>> 2016

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës

Shkollë verore dhe konferencë ndërkombëtare e organizuar në Romë, në Bashkëpunim me Girne American University, Sapienza Universita di Roma, Mersin University, Alexandria University, Universita degli Studi Firenze

 • Ditët e mjedisit – Gjakovë

Aktivitete në mbrojtje të mjedisit në bashkëpunim me Bashkinë Gjakovë

Ekspozite dhe konkurs zhvilluar në bashkëpunim me Entin Kombëtar të Banesave

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës

>>> 2015

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës

Ekspozite zhvilluar në bashkëpunim me AQTN (MZHU) dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës

>>> 2014

Pavijon i realizuar në kuadër të javës së gjelbër në FAU dhe ekspozuar në Panairin “Energjia sfida e së ardhmes” në Tirana Expo Center. Realizuar me mbështetjen e Tirana Expo Center.

>>> 2013

Konkurs projektimi dhe ekspozitë zhvilluar në bashkëpunim me Komunën Kashar në Muzeun Historik Kombëtar

 • PIER Korça

Projekt për Rivitalizimin e Pazarit të Korçës zhvilluar në bashkëpunim me ESTP – Paris dhe Bashkinë e Korçës

>>> 2012

 • Orikos

Projekt për Parkun Arkeologjik dhe Natyror të Orikumit zhvilluar në bashkëpunim me HEPIA – Gjenevë

 • Vizioni Mbi Tiranën

Studim mbi Polet e Zhvillimit Urban hartuar në kuadër të Planin e Përgjithshëm Vendor të Tiranës në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës

 • PIR Tirana

Studim mbi Bulevardin dhe Lumin e Tiranës hartuar në kuadër të Planin e Përgjithshëm Vendor të Tiranës në bashkëpunim me ESTP – Paris dhe Bashkinë e Tiranës

>>> 2011

 • Arkitektët dhe inxhinierët italianë në Shqipëri

Konferencë ndërkombëtare e organizuar në bashkëpunim me Universita degli Studi di Firenze, Institutin e Monementeve të Kulturës dhe Shoqatën e Arkitektëve të Shqipërisë.

 • PIR Berati

Projekt për Rivitalizimin e Qendrës së Beratit zhvilluar në bashkëpunim me ESTP – Paris dhe Bashkinë e Beratit

 • Tiranafields

Workshop dhe Shkollë Verore e fotografise së arkitekturës dhe peizazhit organizuar në bashkëpunim me Politecnico di Bari

>>> 2009

 • Waterfront Shkodra

Projekt për Rivitalizimin e Waterfrontit të Shkodrës zhvilluar në bashkëpunim me Universita degli studi di Firenze dhe Bashkinë e Shkodër

 • 2008 – 2009  IMCHCV

Program Studimi Master – “Instrumente dhe Metodologji në Konservimin dhe Valorizimin e Trashëgimisë Kulturore” realizuar në bashkëpunim me Universita degli studi di Urbino “Carlo Bo” – Itali, Universita degli studi di Roma “La Sapienza” – Itali, UNIADRION, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru – Bosnje Hercegovinë, Univerzitet u Sarajevu – Bosnje Hercegovinë, Univerzitet u Novom Sadu – Serbi